Start
Aktualności
Informacja PDF Drukuj Email

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 października 2018 r.

Poz. 1981

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

1)     na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia

25 października 2018 r.;

2) na obszarze województwa śląskiego i województwa małopolskiego

w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 r

 

.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

wz. K. Kozłowski


 

 
Komunikat PDF Drukuj Email

Zarząd Koła informuje że: od 1 kwietnia 2018 r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Więcej informacji na: www.pzlownowysacz.pl i  www.pzlow.pl

Zarząd Koła

 

W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
 

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Odsłon : 57954